Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ผู้แทนจำหน่าย ขายสี ไดเมท สีทาอาคารคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย

คุณสมบัติของร้านค้าที่สนใจ
  1. ประกอบธุรกิจ ขาย วัสดุก่อสร้าง ร้านขายสีทั้งปลีก และส่งมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
  2. มีความสนใจที่จะจำหน่ายสี ที่มีความแตกต่างจากท้องตลาด และมีคุณภาพสูง ที่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  3. มีความตั้งใจที่จะพัฒนาตลาดสีในท้องที่ ที่ดูแล ให้มีการเจริญเติบโตตามสภาวะเศรษฐกิจ
นโยบายผู้แทนจำหน่ายของไดเมท
  1. ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยุติธรรม
  2. ไม่เปิดร้านผู้แทนจำหน่ายมากจนเกินความต้องการของตลาดในพื้นที่นั้น ๆ
  3. มีพนักงานขายประจำพื้นที่ การบริการหลังการขายที่ดี ตลอดจนรายการส่งเสริมการขายที่ เหมาะสม

หากสนใจ โปรดกรอกรายละเอียดของท่านบนช่องด้านล่าง หรือติดต่อ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 602 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2323-2800 แฟกซ์ 0-2323-2807

สมัครตัวแทนจำหน่าย

 
 
 
 
* ตัวอย่างเว็บไชต์ http://www.dimetsiam.com   *รูปภาพโลโก้จะต้องเป็น .jpg หรือ .gif เท่านั้น
และขนาดรูปภาพความกว้างไม่เกิน 333 และความสูงไม่เกิน 233
กรุณากรอกในช่องที่มีสัญลัญลักษณ์นี้ให้ครบ
© Copyrights 2010 Dimet (Siam) Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.