ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
207 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

207 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
107 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

107 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
163 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

163 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
119 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

119 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
108 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

108 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
103 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

103 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
105 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

105 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
139 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

139 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
110 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

110 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
125 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

125 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
148 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

148 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
198 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

198 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)