ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
393 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

393 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
232 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

232 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
304 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

304 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
234 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

234 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
227 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

227 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
248 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

248 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
223 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

223 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
271 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

271 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
234 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

234 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
246 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

246 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
307 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

307 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
376 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

376 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2022 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)