ผลิตภัณฑ์สี DIMET

GP Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
1325 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel ZP Primer

1325 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel ZP Primer
DIMET Products
805 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel ZP Primer

805 | 12/03/2022
Lacquer Enamel
DIMET Products
974 | 12/03/2022
DIMET Products

Lacquer Enamel

974 | 12/03/2022
GP Q/D Enamel
DIMET Products
791 | 12/03/2022
DIMET Products

GP Q/D Enamel

791 | 12/03/2022
DS Q/D Enamel
DIMET Products
798 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Q/D Enamel

798 | 12/03/2022
Aquacote DTM Black
DIMET Products
802 | 12/03/2022
DIMET Products

Aquacote DTM Black

802 | 12/03/2022
DS Electrostatic B/E Primer
DIMET Products
772 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic B/E Primer

772 | 12/03/2022
DS Electrostatic Baking Enamel
DIMET Products
877 | 12/03/2022
DIMET Products

DS Electrostatic Baking Enamel

877 | 12/03/2022
DS STE 750
DIMET Products
858 | 11/03/2022
DIMET Products

DS STE 750

858 | 11/03/2022
DS EPZ 200
DIMET Products
863 | 11/03/2022
DIMET Products

DS EPZ 200

863 | 11/03/2022
DS CTE 660
DIMET Products
1153 | 11/03/2022
DIMET Products

DS CTE 660

1153 | 11/03/2022
DS Poly U-480
DIMET Products
1343 | 11/03/2022
DIMET Products

DS Poly U-480

1343 | 11/03/2022
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)