ข่าวสารและกิจกรรม

CSR บริจาคเลือด 2023
News & Acitivities
68 | 22/11/2023
News & Acitivities

CSR บริจาคเลือด 2023

68 | 22/11/2023
CSR ปลูกป่าชายเลน 2022
News & Acitivities
25 | 22/11/2022
News & Acitivities

CSR ปลูกป่าชายเลน 2022

25 | 22/11/2022
Certificate of Membership 2022
News & Acitivities
1391 | 22/11/2022
News & Acitivities

Certificate of Membership 2022

1391 | 22/11/2022
อบรมดับเพลิง 2020
News & Acitivities
35 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรมดับเพลิง 2020

35 | 01/01/2020
อบรม PTTOR 2020
News & Acitivities
898 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรม PTTOR 2020

898 | 01/01/2020
MAI 20th Anniversary
News & Acitivities
762 | 01/01/2019
News & Acitivities

MAI 20th Anniversary

762 | 01/01/2019
Team Building 2019
News & Acitivities
826 | 01/01/2019
News & Acitivities

Team Building 2019

826 | 01/01/2019
EGM 2019 Dimetsiam
News & Acitivities
768 | 01/01/2019
News & Acitivities

EGM 2019 Dimetsiam

768 | 01/01/2019
AGM 2019 Dimet Siam
News & Acitivities
695 | 01/01/2019
News & Acitivities

AGM 2019 Dimet Siam

695 | 01/01/2019
งาน Mai Forum 2018
News & Acitivities
741 | 01/01/2018
News & Acitivities

งาน Mai Forum 2018

741 | 01/01/2018
Team Building 1-2018
News & Acitivities
775 | 01/01/2018
News & Acitivities

Team Building 1-2018

775 | 01/01/2018
EGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
751 | 01/01/2018
News & Acitivities

EGM 2018 Dimet Siam

751 | 01/01/2018
AGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
681 | 01/01/2018
News & Acitivities

AGM 2018 Dimet Siam

681 | 01/01/2018
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2023 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)