สียื่ห้อ Dimet

DS Poly U-480

Dimet, Top Coat, Two component, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS Poly-U 480-Thai

DS CTE 660

Dimet, Top Coat, Two component, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS CTE 660-Eng 5-2016

DS EPZ 200

Dimet, Primer, Two component, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS EPZ200 -Eng

DS STE 750

Dimet, Primer, Two component, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS Surface Tolerant 750-Thai

DS Electrostatic Baking Enamel

Baking, Dimet, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS Electrostatic Baking Enamel-Thai-May 13

DS Electrostatic B/E Primer

Baking, Dimet, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS Electrostatic Baking enamel Primer-Thai-May 13

Aquacote DTM Black

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – Aquacote DTM Black-ไทย

DS Q/D Enamel

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS Quick Drying Enamel-Thai

GP Q/D Enamel

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – GP Quick Drying Enamel-Thai

Lacquer Enamel

Air Dry, Dimet, Top Coat, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – Lacquer Enamel – Thai

DS Q/D Enamel ZP Primer

Air Dry, Dimet, Primer, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – DS Quick Drying Ename ZP Primer-Thai

GP Q/D Enamel ZP Primer

Air Dry, Dimet, Primer, สีอุตสาหกรรม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – GP Quick Drying Ename ZP Primer-Thai

Estapol Exterior Clear

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Estapol Exterior Clear-Thai,4-08

301 Exterior Clear

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS- 301 EXTERIOR Clear Thai

Imperite 390 Exterior Clear

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Imperite 390 Exterior-Eng,6-08

789 Polyurethane Colour

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-TDS-789 Polyurethane Colour-Thai,08-10

789 Polyurethane Clear

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-TDS-789 Polyurethane clear-Thai,08-10

797 Polywood Sealer

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-TDS-797 Polywood Sealer-Thai,08-10

787 Undercoat

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-TDS-787 Polyurethane Undercoat-Thai,08-10

739 Uformel Gloss

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS 739 Uformel Gloss-Thai-28-8-10

749 Uformel Gloss

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-TDS-749 Uformel gloss-Thai,08-10

752 Uformel Sealer

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS 752 Uformel sanding sealer-Thai,Jan-14

750Uformel Sanding Sealer

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-TDS-750Uformel Sanding Sealer-Thai,08-10

Econolac Colour Gloss

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS Econolac Colour-Eng,20-8-10

204NC Lacquer Clear

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS 204NC Lacquer Clear-Thai-28-8-10

Econolac Undercoat

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS Econolac Undercoat-Thai-20-8-10

204NC Lacquer Sealer

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS 204NC Lacquer Sealer-Thai-28-8-10

805 FRS STAIN – C

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

809 UNIQUE STAIN

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-Wattyl i.d. Acrylic Sealer Undercoat-Thai

WOOD STOP PUTTY

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-Wood stop Putty-Thai,12-10

895 Wood grain filler

Dimet, สีทาไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS 895 WGF-NT-Eng,20-8-10

ไดเมท ไฮโดร วู๊ดสเตน

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Hydro WoodShield – Eng

ไดเมท ไฮโดร วู๊ดชิลด์

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Hydro WoodShield – Thai

Dimet Hydro Polyurethane Exterior

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Hydro Polyurethane Exterior -Thai

ไดเมท ไฮโดร โพลียูรีเทน

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Hydro Polyurethane

ไดเมท ไฮโดรแลคเกอร์เคลียร์

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Hydro Lacquer Clear

ไดเมท ไฮโดรแลคเกอร์แซนดิ้งซีลเลอร์

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Hydro Lacquer Sanding Sealer

ไดเมท ไฮโดรฟิลเลอร์

Dimet, งานไม้, สีสูตรน้ำ, สีโป้วและสีรองพืน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Hydro Filler(water based) – Thai

ไดเมท ไฮโดรพุตตี้

Dimet, งานไม้, สีสูตรน้ำ, สีโป้วและสีรองพืน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Hydro Putty(water based) – Thai

ไดเมท เดคกิ้ง สเตน

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimer Decking Stain -Thai

ไดเมท เดคกิ้ง เคลียร์

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimer Decking Stain – Eng

ไดเมทวู๊ดสเตนเซมิทรานซ์พาเรนท์

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Wood Stain Semi-Transparent

ไดเมท วู๊ดสเตนทรานซ์พาเรนท์

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Wood Stain Transparent

ไดเมท วูดสเตนเคลียร์

Dimet, งานไม้, สีทาภายนอก, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimer Decking Stain – Eng

ไดเมท โพลียูรีเทน พียู 2 แพค

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Polyurethane PU 2Pack (clear) In – Eng

ไดเมท โพลียูรีเทน ซิงเกิลแพค

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Polyurethane Single – Eng

ไดเมทแลคเกอร์เคลียร์

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Lacquer Clear – Thai

ไดเมทแลคเกอร์แซนดิ้งซีลเลอร์

Dimet, งานไม้, สีทาภายใน, สีสูตรน้ำมัน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS – WoodCare Dimet Lacquer Sanding Sealer – Eng

ไดเมท อันเดอร์โค๊ท-อินาเมล

Dimet, งานไม้, สีสูตรน้ำมัน, สีโป้วและสีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Undercoat-Enamel – Thai

ไดเมท อลูมิเนียม ไพรเมอร์

Dimet, งานไม้, สีสูตรน้ำมัน, สีโป้วและสีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Aluminium Primer – Thai

ไดเมท ฟิลเลอร์

Dimet, งานไม้, สีสูตรน้ำมัน, สีโป้วและสีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Filler -Thai

ไดเมท พุตตี้

Dimet, งานไม้, สีสูตรน้ำมัน, สีโป้วและสีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-WoodCare Dimet Putty(Interior)-Solvent Basedl -Thai

สีเคลือบด้านไดเมท

Dimet, ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์53TDS-Dimet Matt Enamel-Thai

สีเคลือบความเงาสูงไดเมท

Dimet, ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-Dimet HighGloss Enamel-Thai

ไดเมทแซดพีไพรเมอร์

Dimet, ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-Dimet ZP Primer-Thai

สีเคลือบเงาคิลรัส กลอส อินาเมล 420เอซเอส

Dimet, SUPER_ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อินาเมล420เอซเอส

สีเคลือบเงายูนิคริล 605

Dimet, SUPER_ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์47TDS-Wattyl Unicryl 605-Thai

วัททิล จีไอไพรเมอร์

Dimet, SUPER_ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์วัททิล จีไอไพรเมอร์

สีรองพื้นกันสนิมคิลรัสแซดพีไพรเมอร์

Dimet, SUPER_ULTRA PREMIUM, งานโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์NEW-Killrust 315FD HS – Eng

ไดเมท ซุปเปอร์อัลตร้าพรีเมี่ยม ไพรเมอร์

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-Dimet Super Ultra Premium Primer-Thai

ไดเมท ซุปเปอร์ ควิ๊ก ไพรเมอร์

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์TDS-Dimet Super Quick Primer-Thai

ไดเมทซีลเลอร์วอเตอร์เบส

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์39TDS-ProGard Sealer Water Based-Thai

ไดเมทซีลเลอร์โซลเว้นท์เบส

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีรองพื้น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์40TDS-ProGard Sealer Solvent Based-Thai

ไดเมทอีซี่คลีน

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายใน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์อีซีคลีน

ไดเมทแอดวานซ์อีโคแคร์

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายใน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์27TDS-Dimet Advance EcoCare-Thai

ไดเมทเกรซท๊อปโค้ท

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก พิเศษ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไดเมทเกรซท๊อปโค้ท

Dimet Water Based Acrylic Roof Paint

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก พิเศษ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Water Based Acrylic Roof Paint

Dimet Solvent Based Acrylic Roof Paint

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก พิเศษ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์Dimet Solvent Based Acrylic Roof Paint

ไดเมท แม๊กซ์ซี่คลีน ชิลด์

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์แม๊กซ์ซี่คลีน ชิลด์

ไดเมท เทอร์โมเฟล็คซ์ชิลด์

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์23TDS-Dimet ThermoFlex Shield-Thai

ไดเมทโซลาชิลด์

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์26TDS-Dimet SolaShield-Thai

ไดเมท เฟล็คซ์ชิลด์ 350%

Dimet, ULTRA PREMIUM, สีทาภายนอก

ข้อมูลผลิตภัณฑ์24TDS-Dimet FlexShield 350_-Thai