ผลิตภัณฑ์ Dimet

ผลิตภัณฑ์ Wattyl

ผลิตภัณฑ์ Carboline

ข่าวสารนักลงทุน

mai FORUM 2019 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน”

mai FORUM 2019 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “20 ปี... read more

มติคณะกรรมการบริษัท 010-2562

มติคณะกรรมการบริษัทฯ 010-2562 read more

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ read more

แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“DIMET-W2”)

แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (“DIMET-W2”) read more

มติคณะกรรมการบริษัท 009-2562

THAI FINAL มติคณะกรรมการบริษัท-ไทย 009-2562 ลงทุน IGEN-ENERGYMcTr-PBT read more

มติคณะกรรมการบริษัท 007-2562

THAI FINAL มติคณะกรรมการบริษัท-ไทย 007-2562 ลงทุน IGEN-ENERGY&McTric&PBT&EGM เพิ่มเติม.pdf read more

มติคณะกรรมการบริษัท 006-2562

มติคณะกรรมการบริษัท-ไทย 006-2562 ลงทุน IGEN-ENERGY&McTric&PBT&EGM.pdf read more

แจ้งวันหยุดประจำปี 2562

005-2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทเพิ่มเติม read more

ดาวน์โหลดเอกสาร