ข่าวสารและกิจกรรม

Dimet & Siam Chemical industry
News & Acitivities
598 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & Siam Chemical industry

598 | 05/03/2024
Dimet & SUN METAL
News & Acitivities
492 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & SUN METAL

492 | 05/03/2024
Dimet Party 2024
News & Acitivities
535 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet Party 2024

535 | 05/03/2024
Dimet & บมจ.วโรปกรณ์
News & Acitivities
490 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & บมจ.วโรปกรณ์

490 | 05/03/2024
Dimet & Suncoat
News & Acitivities
470 | 05/03/2024
News & Acitivities

Dimet & Suncoat

470 | 05/03/2024
Mai เยี่ยมชมบริษัท
News & Acitivities
478 | 09/02/2024
News & Acitivities

Mai เยี่ยมชมบริษัท

478 | 09/02/2024
EGM 2023
News & Acitivities
585 | 10/12/2023
News & Acitivities

EGM 2023

585 | 10/12/2023
AGM 2023
News & Acitivities
590 | 10/12/2023
News & Acitivities

AGM 2023

590 | 10/12/2023
CSR บริจาคเลือด 2023
News & Acitivities
949 | 22/11/2023
News & Acitivities

CSR บริจาคเลือด 2023

949 | 22/11/2023
CSR ปลูกป่าชายเลน 2022
News & Acitivities
379 | 22/11/2022
News & Acitivities

CSR ปลูกป่าชายเลน 2022

379 | 22/11/2022
Certificate of Membership 2022
News & Acitivities
1912 | 22/11/2022
News & Acitivities

Certificate of Membership 2022

1912 | 22/11/2022
อบรมดับเพลิง 2020
News & Acitivities
330 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรมดับเพลิง 2020

330 | 01/01/2020
อบรม PTTOR 2020
News & Acitivities
1200 | 01/01/2020
News & Acitivities

อบรม PTTOR 2020

1200 | 01/01/2020
MAI 20th Anniversary
News & Acitivities
1058 | 01/01/2019
News & Acitivities

MAI 20th Anniversary

1058 | 01/01/2019
Team Building 2019
News & Acitivities
1271 | 01/01/2019
News & Acitivities

Team Building 2019

1271 | 01/01/2019
EGM 2019 Dimetsiam
News & Acitivities
1021 | 01/01/2019
News & Acitivities

EGM 2019 Dimetsiam

1021 | 01/01/2019
AGM 2019 Dimet Siam
News & Acitivities
954 | 01/01/2019
News & Acitivities

AGM 2019 Dimet Siam

954 | 01/01/2019
งาน Mai Forum 2018
News & Acitivities
1011 | 01/01/2018
News & Acitivities

งาน Mai Forum 2018

1011 | 01/01/2018
Team Building 1-2018
News & Acitivities
1046 | 01/01/2018
News & Acitivities

Team Building 1-2018

1046 | 01/01/2018
EGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
1016 | 01/01/2018
News & Acitivities

EGM 2018 Dimet Siam

1016 | 01/01/2018
AGM 2018 Dimet Siam
News & Acitivities
979 | 01/01/2018
News & Acitivities

AGM 2018 Dimet Siam

979 | 01/01/2018
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)