แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)


11/03/2022
รับชมแล้วทั้งหมด 3975 คน

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อไดเมท(สยาม)

ติดต่อไดเมท(สยาม)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107550000165 602 หมู่ที่2 ซอย1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุ...
10725 | 23/02/2022
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 คน ประกอบด้วย ลำดับ...
8812 | 08/06/2023
โทร 02-323-2800
สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2024 บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)