ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

602 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์. (662) 323-2800
แฟกซ์. (662) 323-2807
อีเมล์ : contact@dimetsiam.com
เว็บไซต์ : http://www.dimetsiam.com

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์นี้ ให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง.
© Copyrights 2010 Dimet (Siam) Public Company Limited. All Rights Reserved. Webdesign by 1001 click.