กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษาและพัฒนาทาสีอาคารเรียนเพื่อน้อง

บริจาคสีทาอาคารเรียนและร่วมสบทบทุนเงินบริจาคเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554  ณ.โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ