ติดต่อเรา

Chosse department * (required)

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่:

602 หมู่ที่2  ซอย1  ถ.สุขุมวิท  ต.บางปูใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ  10280
เบอร์ติดต่อ : 02-323-2800 
แฟกซ์ : 02-323-2807