บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีคุณภาพสูงสำหรับใช้ทาในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงผลิตไฟฟ้า แท่นขุดเจาะก๊าซในอ่าวไทย เพื่อป้องกันสนิมเหล็ก รวมไปถึงสีทาอาคาร สีเคลือบไม้ สีทาเฟอร์นิเจอร์ และสีอุตสาหกรรม เช่น สีพ่นถังก๊าซ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงที่บริษัทผลิตและจำหน่ายแบ่งออกเป็น 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

สีป้องกันสนิม (PROTECTIVE COATING)

เป็นสีพิเศษทางด้านวิศวกรรมที่ใช้สำหรับทาโครงสร้างเหล็ก เพื่อป้องกันสนิม และทนทานต่อมลภาวะ (อาทิ แสงแดด ไอน้ำเค็ม เป็นต้น) และสารเคมี รวมทั้งคงสภาพความสวยงามในอุตสาหกรรมหนัก ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งโดยปกติหากจำแนกประเภทในเชิงวิศวกรรมแล้ว สีป้องกันสนิมจะประกอบด้วย สีรองพื้น, สีชั้นกลาง และสีทับหน้า ซึ่งแต่ละชั้นจะทำหน้าที่ และให้คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

สีรองพื้น

ใช้ป้องกันสนิมเหล็ก และให้ความยึดเกาะที่ดีกับผิวเหล็ก อาทิ สี Inorganic Zinc Primer เป็นต้น

สีชั้นกลาง

ใช้เสริมความแข็งแรงให้กับระบบสี อาทิ สีอีพ๊อกซี่ เป็นต้น

สีทับหน้า

ใช้ป้องกันพื้นผิวเหล็กจากสภาวะแวดล้อมภายนอก (แสงแดด, ไอน้ำเค็ม, สารเคมี) อาทิ สีโพลียูเรเทน เป็นต้น

สีเคลือบไม้ (TIMBER COATING)

เป็นสีที่ใช้สำหรับเคลือบผิวไม้ให้เกิดความสวยงาม และคงทนต่อสภาพการใช้งานจริง ซึ่งโดยทั่วไปมักใช้เคลือบหลายชั้นเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการ อาทิ ความเรียบเนียน เป็นเงา ทนทานต่อสารเคมีที่มีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นต้น

สีทาอาคาร (DECORATIVE PAINTS)

เป็นสีที่ใช้สำหรับเคลือบอาคาร, บ้าน, โรงแรม และสำนักงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความสวยงามและทนทานจากสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปสีทาอาคารจะประกอบไปด้วยสีรองพื้นและสีทับหน้า โดยสีบางชนิดจะมีคุณสมบัติยืดหยุ่นต่อพื้นผิว ป้องกันน้ำรั่วซึม ทนเชื้อราทั้งภายนอกและภายใน และสามารถเช็ด/ล้างสิ่งสกปรกได้ง่าย นอกจากนี้สีทาอาคารบางชนิดยังสามารถสะท้อนความร้อนเพื่อประหยัดพลังงาน และเป็นสีที่ไร้กลิ่นที่ใช้ทาภายในโดยไม่สร้างอาการแพ้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย

สีอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL COATING)

เป็นสีที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเภทของสีอุตสาหกรรมจะมีความหลากหลายและแตกต่างออกไปตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆ
ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อทางการค้าไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้กระทำอย่างต่อเนื่องเมื่อประดิษฐ์ชื่อใหม่ หรือสินค้าใหม่ เพื่อป้องกันการเลียนแบบ